Gezondheid


Geen enkel kindercentrum, ook BSO Bouncer, kan uitsluiten dat een kind een bacterie of een virus oploopt. Door het hanteren van een specifiek hygiënebeleid kunnen we de kans echter wel verkleinen.

BSO Bouncer is constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door ons hygiënebeleid kunnen we het voortbestaan van veel ziektekiemen voorkomen. De Wet Kinderopvang verplicht ieder kindercentrum een Risico Inventarisatie Gezondheid bij te houden. BSO Bouncer maakt hiervoor gebruik van de Risicomonitor. Jaarlijks wordt de risico-inventarisatielijst Gezondheid gecontroleerd tijdens de inspectie door de GGD.

Hygiëne houdt echter veel meer in dan de controle op overdracht van ziektekiemen. In de Risico Inventarisatie Gezondheid besteedt BSO Bouncer ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden door ons zeer nauwkeurig omschreven en bekeken.

Wij verwachten van onze medewerkers, kinderen en ouders dat zij zich houden aan de door ons opgestelde huisregels omtrent hygiëne. BSO Bouncer toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid. Bij tussentijdse veranderingen, wordt de inventarisatie direct geactualiseerd.

BSO Bouncer heeft een Protocol Hygiëne opgesteld waarin alle maatregelen uitvoerig beschreven staan. U kunt het Protocol Hygiëne en de Risico Inventarisatie Gezondheid inzien op de locatie van uw kind.