Klachten


Uiteraard streven wij ernaar om klachten zoveel mogelijk samen met de ouders op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en positief benaderd; een klacht wordt beschouwd als een middel om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.  Afhankelijk van de aard van de klacht, kan deze worden ingediend bij de groepsleiding, de locatieleidster of de directie. BSO Bouncer draagt er zorg voor dat de klacht binnen een redelijke termijn adequaat wordt opgelost. 

Voor een objectieve afhandeling van eventuele klachten is BSO Bouncer aangesloten bij  de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Informatie over de klachtenregeling of over de manier waarop een formele klacht kan worden indienen, is te vinden op www.degeschillencommissie.nl