Overige informatie


Wij vinden het bij BSO Bouncer erg belangrijk dat de ouders en leidsters een goede band hebben met elkaar. Daarom kunt u altijd een kopje koffie of thee drinken wanneer u uw kind komt ophalen. Daarnaast organiseert BSO Bouncer vier keer per jaar een ouderavond waar alle ouders bij elkaar komen om de kwaliteit van BSO Bouncer te optimaliseren. Ook heeft BSO Bouncer een oudercommissie waar ouders hun ideeën kunnen uitwisselen en presenteren aan het team.

 

Let op!

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk op www.toeslagen.nl