Meldcode kindermishandeling 


Als medewerker in de kinderopvang kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn kinderopvangorganisaties verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

BSO Bouncer heeft het basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gebruikt om voor haar eigen organisatie de meldcode op te stellen, afgestemd op de praktijk waarbinnen BSO Bouncer werkzaam is.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de medewerkers van BSO Bouncer moeten doen bij vermoedens van geweld of kindermishandeling. Naast de Meldcode gebruikt BSO Bouncer ook het Protocol Kindermishandeling om signalen zo snel mogelijk op te vangen en adequaat te kunnen reageren.

Het protocol Kindermishandeling en de Meldcode liggen op de locatie van BSO Bouncer ter inzage.

Informatie betreffende de meldcode is te vinden op: