Over ons


BSO Bouncer is toegankelijk voor elk kind; ongeacht huidskleur, geloof of culturele achtergrond. Elk kind wordt met waardigheid en respect benaderd. Ieder mens is een uniek persoon met verschil in bijvoorbeeld geloof, afkomst, eetgewoonte, karakter of cultuur; wij zien deze verschillen als een verrijking en deze verschillen maken de kinderen bewuster van hun eigen afkomst en persoonlijkheid. Kinderen maken kennis met al deze verschillen en leren wat het betekent om verschillen te respecteren.

Wanneer u ervoor kiest om uw kind bij BSO Bouncer te plaatsen, nemen wij uw kind graag op in onze groep. BSO Bouncer zorgt voor een veilig en stimulerend pedagogisch

klimaat, waarin ieder kind de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal, emotioneel en intellectueel niveau.

Dit gebeurt in een stimulerende omgeving waarin het kind veel verschillende activiteiten aangeboden krijgt zodat uw kind het snel naar zijn zin zal hebben.

 

Algemene doelen BSO Bouncer                             

 • Het bieden van professionele en kwalitatief verantwoorde kinderopvang.

 • Door het organiseren en in stand houden van kinderopvang een bijdrage leveren aan de deelname van zowel mannen als vrouwen op de arbeidsmarkt.

 • De ontwikkeling van kinderen bevorderen en volgen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding als aanvulling op en/of tijdelijke vervanging van de thuissituatie. Daarbij rekening houdend met de wensen en ideeën van ouders/verzorgers ten aanzien van voeding en verzorging.

 • Middels bijscholing de deskundigheid van de leiding op een zodanige wijze onderhouden dat zij op een verantwoorde wijze de ontwikkeling van ieder kind op verschillende terreinen (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, taal- /spraakontwikkeling) goed kan volgen en begeleiden en indien nodig een achterstand of stoornis in de ontwikkeling van het kind tijdig aan de ouders kan melden.

BSO Bouncer is een plek waar:

 • De kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en waar ze zichzelf mogen zijn.

 • De kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten.

 • De groepsleiding samen met de kinderen zoeken naar een invulling, waarbij ontspannen, beleven en ervaren – zowel binnen als buiten – centraal staan.

 • De groepsleiding de kinderen stimuleert om met elkaar leuke dingen te doen en nieuwe activiteiten uit te proberen.

 • De groepsleiding laat zien dat het werk van de kinderen wordt gewaardeerd en dat anderen er aandacht voor hebben.

 • De groepsleiding inspeelt op de behoeften van de kinderen op dat moment en de aandacht gericht is op het speelse beleven.

 • De kinderen door activiteiten in aanraking komen met mogelijke nieuwe hobby´s.