Talentontwikkeling


In de basisschoolleeftijd ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze talent voor hebben. Dat is echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Kinderen komen niet automatisch in aanraking met activiteiten waarvoor zij wellicht talent hebben.De ervaring is dat niet bij alle kinderen het aanwezige (aangeboren) talent voldoende wordt gestimuleerd (aangeleerd).
Bij talentontwikkeling wordt gekeken naar het vaardigheidsniveau van de kinderen. Er wordt eveneens nadruk gelegd op de positieve benadering. Hierdoor ervaart de kinderen wat zijn talenten zijn en raakt gemotiveerd deze verder te ontwikkelen.

Succeservaringen komen als kinderen datgene doen wat gericht is op een haalbaar doel. De kans hierop is het grootst als de kinderen de taken aankunnen met de vaardigheden die ze hebben. Daarbij is het van belang dat er groepsleiding aanwezig is die zich voor de kinderen interesseert, hun doelen ondersteunt en door wie de kinderen zich gewaardeerd voelen. Talentontwikkeling is een methodiek waarmee dit gerealiseerd kan worden. Talentontwikkeling is het bieden van kansen, op het gebied van bijvoorbeeld activiteiten of projecten, om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en daarnaast aan de maatschappelijke betrokkenheid. Omdat het niet voor iedereen is weggelegd om talent op dezelfde manier te ontwikkelen, is er een aangepast en specifiek aanbod nodig. Er zijn interventies nodig, passend bij de gekozen doelgroep en de groepsleiding zal als coach moeten optreden om deze interventies in de praktijk te brengen en de kinderen te ondersteunen. Omdat de interventies op een non-verbale manier plaats kunnen vinden, wordt de nadruk minder gelegd op de cognitie van de kinderen.