Visie


BSO Bouncer wil zich onderscheiden van de huidige kinderopvangorganisaties door het naleven van haar eigen visie. Hiervoor hebben wij van diverse pedagogische stromingen een aantal aspecten samengebracht en zijn op die manier tot onze pedagogische benadering gekomen. Het doel is het kind op te laten groeien waarin het volledig gebruik leert maken van zijn of haar kwaliteiten. Elk kind wordt geboren met vele kwaliteiten in zich en heeft de behoefte deze kwaliteiten te ontwikkelen. BSO Bouncer is ervan overtuigd dat wat je aandacht geeft, groeit. Het benoemen van de kwaliteiten helpt de kinderen om het beste hiervan in hun gedrag naar boven te laten komen.

Wij zijn van mening dat een omgeving waar een kind zich veilig voelt  een voorwaarde is voor een goede emotionele ontwikkeling. Daarom is onze houding warm en belangstellend. We geven ieder kind het gevoel dat het welkom is en tonen oprechte belangstelling voor wat de kinderen doen en maken. Daarnaast geven we kinderen een gevoel van veiligheid en zekerheid door te zorgen voor vaste, herkenbare patronen in  gedrag en een vaste (herkenbare) structuur bij activiteiten.

 

BSO Bouncer wil de kinderen een plek bieden waar zij zich thuis voelen en kunnen ontspannen, maar ook een plek waar zij de mogelijkheid krijgen om zich zo breed mogelijk en op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Op deze manier kunnen wij een meerwaarde in de opvoeding zijn.

We willen de kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan veel verschillende activiteiten, rekening houdend met het niveau van het kind en gericht op alle ontwikkelingsgebieden en interesses.

Binnen onze opvang willen we situaties creëren waarin kinderen zich prettig voelen, liefdevol begeleid worden, voor zichzelf op kunnen komen, sociale vaardigheden ontwikkelen en zelfstandig leren zijn. Daarnaast worden ze uitgenodigd en geprikkeld om de omgeving en (leef)wereld te verkennen. Wij zijn van mening dat goede kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zowel op persoonlijk als op sociaal vlak. Wij vinden het dan ook belangrijk om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling en daar waar nodig de ondersteuning te bieden waar het kind behoefte aan heeft.

2013 - 2018 BSO Bouncer